International Scientific Collaborations Office

امروز

یکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۹

نشست بررسی پیشرفت پروژه مطالعاتی مدل هیدرولوژیکی حوضه آبریز دریاچه ارومیه توسط تیم جایکا (JICA)در پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه با حضور کارشناسان بین المللی برگزار گردید.

در راستای همکاری‌های بین‌المللی ستاد احیای دریاچه ارومیه، گروه جایکا (از ژاپن) در حال انجام مطالعات مدل هیدرولوژیکی بخش جنوبی حوضه آبریز دریاچه ارومیه می‌باشد. گزارش پیشرفت این مطالعات بیستم اسفندماه با حضور گوتو (مسئول تیم مطالعات جایکا) و همکارانشان و دکتر رائو ماتا (از فائو) و دکتر شهباز مسئول واحد مطالعات بین‌المللی ستاد احیا، مهندس سرخوش مدیر دفتر ستاد در استان و مدعوین از سازمان‌های اجرایی و دانشگاهی استان‌های آذربایجان شرقی، غربی و کردستان در پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه برگزار گردید.