International Scientific Collaborations Office

امروز

یکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۹

همکاری علمی با دانشگاه FHM آلمان   دانشگاه ارومیه در سال 2018 تحت چارچوب تفاهمنامه ای که در 5 آگوست در برلین امضا شده است، همکاری جدید علمی و دانشگاهی خود را با دانشگاه علوم کاربردی Fachhochschule Des Mittelstands (FHM) آلمان آغاز کرد.   در فوریه سال 2018 دانشگاه ارومیه و FHM موافقت کردند که یک شعبه دانشگاهی مشترک در منطقه آزاد ماکو ایجاد کنند. اهداف اصلی این توافق عبارتند از: انتقال SME های جهانی آلمان، چگونگی، تکنیک ها و روش ها، راه حل های فن آوری و راه حل های پایدار در شعبه FHM در شمال غرب ایران در ناحیه منطقه آزاد را می داند. ایجاد برنامه آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت در سیستم دوگانه (در سطوح مختلف)، برنامه های آموزشی و برنامه های کاربردی علمی کاربردی در صنعت، کشاورزی، هنر، مدیریت و علوم اجتماعی و فرهنگ. ایجاد برخی از مراکز حرفه ای صلاحیت و توسعه استاندارد.   دانشگاه FHM توافق کرده است که مدرسه کسب و کار مجوز و مدرسه زبان آلمانی در دانشگاه ارومیه را سازماندهی کند. دانشگاه FHM به عنوان سومین دانشکده بازرگانی آلمان انتخاب شده است.   FHM یک برنامه حرفه ای پس از دکتری در "کارآفرینی و توسعه کسب و کار" را به فارغ التحصیلان دانشگاه ارومیه و هر شخص ثالث تحت نظارت دانشگاه ارومیه ارائه می دهد. هزینه کل این برنامه برای متقاضیان 4200 یورو است. این دوره ها و پروژه ها توسط هر دو دانشگاه تدریس و تحت نظارت خواهند بود. مدت زمان برنامه 24-18 ماه است