امروز

سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

Urmia University

Scientific International Relations Office

شهریه تحصیلی دانشجویان خارجی Tuition Fees for International Students

دانشگاه ارومیه با تعیین و دریافت مناسب‌ترین شهریه و ارقام رقابتی در مقایسه با بیشتر دانشگاههای ایران و کشورهای همجوار به ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی با کیفیت در حد استانداردهای منطقه ای به دانشجویان خارجی خود اقدام نموده و خود را متعهد به ارتقای سطح این خدمات می‌داند. دانشگاه ارومیه عمل به شعار دسترسی به آموزش عالی حق مسلم فرزندان ایران و همسایگان ایران را سرلوحه خود قرار داده است و با جدیت تمام در این مسیر قدم برمی‌دارد. جهت دریافت جدول شهریه و قوانین مرتبط با شهریه دانشجویان خارجی روی این فایل کلیک نمایید.  

فایل PDF  شهریه دانشجویان خارجی

 

Tuition Fees page 1