امروز

پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳

Urmia University

Scientific International Relations Office

ویزا و امور کنسولی

 

 

 

ویزا و امور کنسولی

امور کنسولی با هدف تسهیل در روند اجرائی امور مربوط به دانشجویان خارجی (از قبیل ویزای تحصیلی، صدور اقامت، تمدید اقامت، خروج و مراجعت) از طریق ارتباط با سازمان اموردانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  انجام وظیفه می نماید. به منظور هماهنگی و رعایت قوانین کنسولی، آگاهی از اصول و ضوابط مربوطه برای کلیه دانشجویان غیر ایرانی امری ضروری است و انتظار میرود این افراد از قوانین مرتبط آگاهی داشته و دراجرای امور طبق آن عمل نمایند.

 

 چرخه خدمات کنسولی

 

1-صدور روادید تحصیلی

 

 • دانشجو (متقاضی تحصیل) با ارسال مدارک (عکس، تصویر گذرنامه و فرم درخواست ویزا) به آدرس ایمیل visaurmia@gmail.com  درخواست ویزای تحصیلی می­ نماید  
 • اداره کنسولی دانشگاه درخواست متقاضی را در سامانه مربوطه ثبت می ­نماید
 • درخواست ویزای تحصیلی از طرف سازمان امور دانشجویان و وزارت امور خارجه  بررسی می­ گردد
 • نتیجه درخواست از طریق ایمیل و یا شبکه های اجتماعی به دانشجو اعلام می­گردد. درخواست تأیید و یا رد می­ گردد
 • در صورت رد درخواست و وجود نقص در اطلاعات پرسنلی، مدارک پس از رفع نقص مجدداً ارسال شود
 • در صورت تأیید سازمان امور دانشجویان و وزارت امور خارجه ، دانشجو به کنسولگری ایران در کشور متبوعه مراجعه می­ نماید
 • دانشجو پس از دریافت ویزا به اداره امور کنسولی دانشگاه مراجعه می­ کند
 • لازم است هنگام تحویل ویزا از کنسولگری کشور متبوعه و همچنین موقع ورود از مرز حتما ویزای تحصیلی در سامانه­ های مربوطه ثبت گردد

 

 2-صدور اقامت تحصیلی

 

 • دانشجو با همراه داشتن ویزای تحصیلی و گذرنامه خود به اداره کسنولی مراجعه می ­نماید
 • اداره کنسولی با بررسی مدراک دانشجو، نسبت به در خواست اقامت تحصیلی اقدام می­ کند
 • به فاصله 48 ساعت کد درخواست اقامت تحصیلی از طرف پلیس مهاجرت و گذرنامه کشور صادر می­ شود
 • از طرف سرپرستی دانشجویان خارجی، برای دانشجو، خوابگاه درخواست می­شود و محل سکونت دانشجو تعیین می­ گردد
 • پاسپورت جهت ثبت پروانه اقامت به پلیس گذرنامه ارسال می­ شود
 • پاسپورت با درج توضیحات لازم و صدور پروانه اقامت، ممهور و تحویل دانشجو می­ گردد
 • صدور اقامت تحصیلی معمولا یکساله می­باشد و لازم است دانشجو یکماه قبل از اتمام مهلت قید شده در پروانه اقامت، اقدام به تمدید اقامت نماید. زمان لازم برای بررسی مدارک 10 روز می­باشد

 

  3-صدور برگه خروج مراجعت

 

 • ارائه پاسپورت به اداره امورکنسولی
 • بررسی سوابق اقامتی دانشجو توسط امور کنسولی
 • ارسال پاسپورت به پلیس مهاجرت و گذرنامه جهت صدور پروانه خروج و مراجعت
 • پروانه خروج مراجعت در کمتر از دور روز صادر و تحویل دانشجو می­ گردد
 • جهت صدور پروانه خروج مراجعت ارائه تأییدیه امور خوابگاهها الزامی می­ باشد
 • طبق آئین نامه اداره مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هر دانشجو در سال 4 بار حق خروج مراجعت از مرز را دارد (به اختصار در پروانه خروج مراجعت درج می ­شود.)
 • بر اساس آئین نامه اداره مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هر دانشجو در هربار مراجعت از ایران فقط 3 ماه حق توقف در کشور متبوعه خود دارد و در غیر اینصورت روادید و اقامت تحصیلی ایشان لغو می­ گردد
 • متقاضی 10روز قبل از تصمیم به خروج از ایران رأساً با ارائه پاسپورت درخواست خروج مراجعت می­نماید

 

   4-تمدید اقامت

 

 • دانشجو یک ماه مانده به اتمام اقامت تحصیلی نسبت به تمدید اقامت خود اقدام می­ نماید
 • جهت صدور پروانه تمدید اقامت ارائه تأییدیه امور خوابگاهها الزامی می ­باشد
 • درخواست صدور پروانه تمدید اقامت توسط کارشناس امور کنسولی در سامانه درخواست­های الکترونیکی ثبت می­ شود
 • با یک هفته توقف برای استعلام، پروانه تمدید اقامت توسط پلیس مهاجرت و گذرنامه صادر می­ گردد
 • الف - اگر دانشجو در زمان اتمام اقامت در کشور ایران باشد به ازاء هر روز تاخیر جریمه تاخیر در تمدید مصوب در پلیس گذرنامه از ایشان اخذ می گردد
 • ب- اگر دانشجو در زمان اتمام اقامت در کشور دیگری غیر از کشور ایران باشد، لازم است مجدداً نسبت به اخذ ویزا و اقامت تحصیلی اقدام نماید

5-خروج قطعی

 

 • اداره دانش آموختگان آموزش دانشگاه، نامه ای مبنی بر اتمام تحصیلات دانشجو به امور کنسولی ارسال می­ نماید
 • درخواست صدور پروانه خروج قطعی توسط کارشناس امور کنسولی در سامانه درخواست­های الکترونیکی ثبت می­ شود
 • با یک هفته توقف برای استعلام، پروانه خروج قطعی توسط پلیس مهاجرت و گذرنامه صادر می­ گردد
 • با ابطال اقامت تحصیلی، دانش آموخته تنها 5 روز جهت خروج از ایران مهلت دارد

 

سرپرستی دانشجویان خارجی     پردیس بین الملل دانشگاه ارومیه