امروز

دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳

Urmia University

Scientific International Relations Office

معرفی مدیریت

· گسترش و توسعه مناسبات علمی با دانشگاه‌ها و مراکز علمی خارج از کشور.

· مبادله و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های علمی و تخصصی دانشگاهیان با دانشکاه ها و مراکز علمی خارج کشور.

· هماهنگی فعالیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه با مراكز علمی خارج از كشور.

· ایجاد و تسهیل ارتباط دانشگاه و دانشگاهیان با مراکز برجسته علمی جهان از طرق مختلف به خصوص تدوین و امضای تفاهم نامه‌های همکاری.

· بررسی تفاهم‌نامه‌های موجود و در صورت تأیید، تلاش به‌منظور اجرایی نمودن آنها و تمدید تفاهم‌نامه‌های گذشته با مؤسسات علمی آموزشی بین‌المللی.

· برگزاری دوره‌های تحصیلی در کشورهای خارجی.

· فراهم نمودن امکان تدریس و پژوهش اساتید دانشگاه در خارج از کشور.

· کمک به اعزام اساتید به خارج از دانشگاه برای تدریس در چارجوب تفاهم‌نامه‌های منعقده با مؤسسات آموزشی ذیربط.

· انجام مکاتبات خارجی دانشگاه و پیگیری آنها.

· پیگیری و هماهنگی‌های لازم جهت تداوم حضور در صحنه‌های بین‌المللی.

· صدور معرفی‌نامه برای اعضاء هیأت علمی (یا دانشجویان در صورت لزوم) برای برگزاری و شرکت در کلاس‌های درسی یا کنفرانس های خارج از کشور.

· توسعه ارتباط و همکاری با سازمانها و نهادهای علمی و فرهنگی بین المللی.

· کمک به معرفی و شناساندن دانشگاه ارومیه به جامعه علمی خارج از کشور.

· همکاری با دفتر پذیرش دانشجویان بین المللی به منظور جذب بیشتر این دانشجویان.

· کمک به برگزاری کنفرانسهای بین المللی در دانشگاه ارومیه در تعامل و همکاری نزدیک با دانشکده ها و پژوهشکده های ذیربط.