امروز

دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳

Urmia University

Scientific International Relations Office

خدمات به اساتید

 

صدور گواهی اشتغال به کار به زبان انگلیسی برای ارائه به سفارت‌ها و دانشگاه‌های خارجی جهت شرکت اساتید در کنفرانس‌ها و فرصت مطالعاتی و .....

امور مربوط به عضویت دانشگاه ارومیه در مجامع بین‌المللی

اخذ مجوز از دفتر نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت دفتر ریاست جمهوری جهت سفرهاي ماموران دانشگاه به خارج از کشور

اخذ ویزا برای مدعویین و مهمانان خارجی جهت بازديد، نشست‌هاي علمي، شرکت در کنفرانس‌ها و همایش‌ها، سخنرانی و ...

صدور و ارسال دعوتنامه به زبان انگلیسی برای دعوت مهمانان خارجی

هماهنگی جلسات، رزرو اسکان و اطلاع‌رسانی به وزارت علوم و حراست جهت حضور مهمانان خارجی در دانشگاه

فراهم نمودن مقدمات تفاهم‌نامه بین دانشگاه ارومیه و دانشگاه‌ها و موسسات خارجی 

اطلاع‌رسانی موارد اجرایی شده تفاهم‌نامه‌ها

پیگیری، راه‌اندازی و اجراي دوره‌هاي مشترک