امروز

شنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۱

Urmia University

Scientific International Relations Office

برگزاری وبینار بین المللی تحت عنوان " آشنائی با ظرفیت‌های همکاری با مراکز علمی کشور ترکیه"

در راستای اجرائی سازی تفاهم نامه های همکاری علمی دانشگاه ارومیه با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشور جمهوری ترکیه و با هدف آشنائی با ظرفیت های علمی آنها درخصوص طرح ها و برنامه ها، دفتر روابط امور بین الملل دانشگاه ارومیه با همکاری معاونت پژوهشی نشست مجازی با عنوان  " آشنائی با ظرفیت‌های همکاری با مراکز علمی کشور جمهوری ترکیه" را در تاریخ 2/9/1401 برگزار نمود.

 این وبینار با حضور پروفسور دکتر سلیمانپور رایزن محترم علمی جمهوری اسلامی ایران در ترکیه که عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه هستند،برگزار شد. پروفسور سلیمانپور  در این وبینار به شرح  ظرفیتهای همکاری با دانشگاهها و مراکز علمی ترکیه پرداخته و در خصوص طرح های حمایتی ترکیه توضیحات مفیدی را ارائه دادند. ایشان در مورد موسسه توبیتاک ترکیه که شورای تحقیقات علمی و فناوری ترکیه می باشد مطالبی را ارائه دادند و ضمن بیان تاریخچه این موسسه و اهداف و وظایف آن، به سابقه همکاری توبیتاک با وزارت علوم ایران و طرح های انجام شده با دانشگاههای مختلف ، موضوعات آنها، نمایش توزیع استانی و د انشگاهی در ایران، پروپوزالهای پذیرفته شده و ... پرداختند. در این راستا به فراخوانهای اول و دوم توبیتاک در ایران اشاره کرده و در مورد فراخوان سوم که  طی تفاهم نامه وزارت عتف- توبیتاک ، در قالب طرح شمس تبریزی در سایت مرکز مطالعات و همکاریهای علمی بین المللی http://62.60.140.120/cissc1/fa/  قابل دسترسی است، توضیح دادند. دکتر سلیمانپور در ادامه  در مورد ویژگیهای برنامه های 2232A  و  2232B توبیتاک شرایط آن برای پژوهشگران، انواع همکاریها و نحوه برخورداری از مزایای مالی، مطالب ارزنده ای را در اختیار اساتید و شرکت کنندگان در این وبینار گذاشتند و در پایان به سئوالات آنها پاسخ دادند. میزبان این وبینار آقای دکتر رحیمی مسئول محترم همکاریهای علمی دانشگاه ارومیه با ترکیه بودند.