امروز

پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳

Urmia University

Scientific International Relations Office

بورس تحصيلي از سوي وزارت آموزش، فرهنگ، تربيت بدني، علوم و فن آوري ژاپن (مونبوكاگاكوشو)

بورسیه تحصیلی  وزارت آموزش و پرورش، فرهنگ، تربيت بدنی ، علوم و تکنولوژی ژاپن (مونبوکاگاکوشو)

 

 وزارت آموزش و پرورش، فرهنگ، تربيت بدنی ، علوم و تکنولوژی ژاپن (مونبوکاگاکوشو) برای دانش آموزان و دانشجويان علاقمند به تحصيل در ژاپن ،چهار مقطع به ترتیب زیر منظور نموده است.
طResearch Student Scholarship (کارشناسی ارشد و دکترا)
- Undergraduate Student Scholarship (کارشناسی)
- College of Technology Scholarship ( فوق ديپلم)
- Specialized Training College Students (فوق ديپلم فنی و حرفه ای)

- مقصود از اين طرح، پرورش افراد مستعد در زمينه پيشرفت ايران و توسعه مناسبات دوستی بين ژاپن و ايران می باشد.
- منبع خبر: سفارت ژاپن در ایران