امروز

پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳

Urmia University

Scientific International Relations Office

دانشگاه ارومیه میزبان سفیر دولت ژاپن

در راستای توسعه دیپلماسی علمی و گسترش تعاملات بین المللی، دکتر علیجانپور رییس دانشگاه ارومیه میزبان کازوتوشی آیکاوا سفیر ژاپن در ایران بود.
در این دیدار که نمایندگان سازمان فاو، نماینده وزارت امور خارجه در استان، مدیرکل محیط زیست استان، مدیرکل هواشناسی استان و همچنین جمعی از معاونین و مدیران دانشگاه ارومیه نیز حضور داشتند در راستای گسترش تعاملات علمی دانشگاه ارومیه با دانشگاه های کشور ژاپن و همچنین بهره وری از تکنولوژی های جدید در جهت تصحیح الگوی کشت و مقابله با تغییرات اقلیمی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در ادامه سفیر ژاپن به همراه هیات همراه و نمایندگان فاو از ایستگاه هواشناسی دانشگاه ارومیه و دستگاه کردوا هدیه شده از طرف دولت ژاپن نیز بازدید به عمل آوردند.