امروز

شنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۱

Urmia University

Scientific International Relations Office

دعوت از عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه جهت ارائه وبینار در کردستان عراق

آکادمی Mega Mind Plus   آکادمی آموزش ، آموزش و مشاوره ضمن اعلام برگزاری وبینار جدیدی تحت عنوان

 "From (Re)motivating Teachers to Uprooting Learner Demotivation"

 از دکتر پرویز علوی ­نیا دانشیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه ارومیه جهت سخنرانی با محوریت آموزش زبان انگلیسی به صورت وبیناری برای اساتید و معلمان زبان انگلیسی از شهرهای مختلف عراق و دیگر کشورها دعوت نموده است.

تاریخ و زمان: شنبه 4 بهمن 1399 ساعت 8 pm ایران و 23 ژانویه 2020 ساعت 7:30 pm اربیل عراق

لطفا برای ثبت نام روی این لینک کلیک کنید:

https://forms.gle/Jn3Ez7cbUuZWNhdJA