International Scientific Collaborations Office

امروز

جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱

در راستای توسعه دیپلماسی علمی و با دعوت دکتر احمد علیجانپور رییس دانشگاه ارومیه؛ پروفسور عمر چوماکلی (Ömer Çomaklı) رییس دانشگاه آتاتورک ارزروم ترکیه در صدر هیأتی 6 نفره از دانشگاه ارومیه بازدید نمود.

برگزاری جلسه مشترک با هدف افزایش تعاملات و آشنایی با ظرفیت ها و انعقاد تفاهم نامه همکاری ما بین دو دانشگاه از جمله اهداف اصلی دعوت و حضور پروفسور عمر چوماکلی رییس دانشگاه آتاتورک ارزروم در دانشگاه ارومیه بود.

بازدید از پژوهشگاه زیست فناوری، آزمایشگاه مرکزی، مسکن طبیب، موزه علم و فناوری، آزمایشگاه تحصیلات تکمیلی شیمی، دانشکده فنی مهندسی و امکان ورزشی دانشگاه ارومیه و حضور در دانشگاه علوم پزشکی از جمله مهم ترین برنامه های حضور این هیات ترکیه ای در ارومیه بود.

نمایش در بخش : 
اخبار و اطلاعیه های صفحه اول