امروز

پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳

Urmia University

Scientific International Relations Office

نحوه تایید و ارسال مدارک فارغ التحصیلان به موسساتی مانند WES

 به اطلاع آن دسته از فارغ التحصیلان دانشگاه ارومیه که نیاز به تایید و ارسال مدارک تحصیلی خود به موسساتی مانند WES  و دانشگاه های خارج از کشور را دارند می‌رساند، جهت ارسال مدارک در دوران شیوع بیماری کووید 19، نیازی به مراجعه حضوری نمی باشد و مدارک پست الکترونی می گردد. بدین منظور مدارک را بصورت یک فایل PDF تهیه نمایید.( طبق دستور العمل موسسه مورد نظرو در مورد WES فایل PDF باید به نام متقاضی و .WES Ref. No ذخیره گردد. )   ابتدا درخواست تاییدیه مدارک فارغ التحصیلی را به همراه  فایل به معاونت آموزشی دانشگاه به آدرس grd@urmia.ac.ir و هم زمان به ایمیل روابط بین الملل  به آدرس intl.relations@urmia.ac.ir ارسال فرمایید. کارشناس محترم آموزش نامه ای جهت تائید فارغ التحصیلی متقاضی به کارتابل  دفتر روابط بین الملل ارسال می کند. به محض دریافت این نامه، مدارک شما به آدرس موسسه یا دانشگاه مورد نظر ارسال خواهد شد. لطفا شماره تماس خود (داخلی یا واتساپ)را در ایمیل قید فرمائید. در صورت ضرورت ارسال مدارک بصورت پستی، نیاز به مراجعه حضوری خواهد بود. شماره تماس دفتر روابط بین الملل: 044333456505شماره تماس با کارشناس مربوطه: 09141402113