امروز

چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲

Urmia University

Scientific International Relations Office

کتاب همکاری های علمی بین المللی شامل دستورالعملها، آیین نامه ها، قوانین و روند اجرایی همکاری های علمی بین المللی منتشر شد.

کتاب همکاری های علمی بین المللی منتشر شد.

این کتاب شامل دستورالعملها، آیین نامه ها، قوانین و روند اجرایی همکاری های علمی بین المللی است که می تواند به عنوان مرجع قوانین و مقررات آموزش عالی در بخش بین الملل برای کلیه دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، جامعه اساتید و دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد.

برای دریافت فایل کتاب مذکور به لینک زیر مراجعه فرمائید: 

دانلود